Урок за Geb - Тестване за автоматизация на браузъра с помощта на Geb Tool

^