Въведение в Sikuli GUI Automation Tool (Автоматизирайте всичко, което видите на екрана) - Sikuli Tutorial # 1

^