Игрите не са твърде скъпи, просто сте се счупили

^