PL SQL транзакции - АНГАЖИРАНЕ, ВРЪЩАНЕ И СПЕЧЕНИЕ

^