ПАКС: Гласуването на Елизабет означаваше сътрудничество и злоупотреби

^