PAX: Mercenary Kings има четири играча кооператив с разделен екран

^