Извличането на данни за Overwatch предполага, че зимното събитие е в процес на работа

^