Nintendo ще продължи да „използва активно IP“ за бъдещи медийни проекти

^