Дъг Баузър на Nintendo се обръща към отчетите на Activision Blizzard във вътрешен имейл

^