NieR: Екипът на Automata казва, че има една 'последна тайна', която никой не е открил

^