Kane & Lynch 2: Разделителната способност на текстурата не е всичко!

^