Power Rangers: Battle for the Grid добавя кросплей, подобрено сватовничество и разкрива три нови DLC героя

^