Нов Overcooked 2 DLC 'Нощ на ордата на гладуващите', подробно описан в E3, Horde режим бе разкрит

^