New Gundam Breaker ще включва всеки мобилен костюм от предишни записи, появяват се и други подробности

^