Netflix придобива международни права върху комерсиалния Gushers комерсиален Animal World

^