Алексей Стуков на StarCraft е следващият за Heroes of the Storm

^