Neon White говори на моя вътрешен speedrunning sicko със своята демонстрация

^