Денят на N7 беше тих тази година, но получихме този рад плакат на Mass Effect

^