Събитието в общността на Dark Souls 2 започва следващата седмица и заслужава цялата любов

^