Наградата за игра за живот на MTV отива при Хидео Кодзима

^