MongoDB Актуализиране и изтриване на документ с примери

^