Microsoft пуска Xbox One DRM, заключване на регион

^