Основните актуализации на Battlefield 2042 идват на 25 ноември и в началото на декември

^