Magic се движи нагоре по ново съобщение за забрана, Field of the Dead се очаква да бъде ударен

^