LoadRunner транзакции, проверки на текст и изображения, коментари и точки за среща

^