Отговорни роли, интеграция с Jenkins в DevOps и EC2 модули

^