Нека да гледаме състоянието на PlayStation за март 2022 г

^