PlayStation Plus има подредба на helluva за ноември 2019 г.

^