The Legend of Zelda: Breath of the Wild оглавява японското телевизионно проучване за игри

^