Kill la Kill: Ако PS4 демонстрацията прекъсне Япония и Европа следващата седмица

^