KickBeat изглежда като музика до ушите на собствениците на Vita

^