Joe and Mac: Caveman Ninja ще се завърне през 2022 г

^