QTP урок # 23 - QTP Smart Object Identification, Sync Point и анализ на резултатите от теста

^