Важни функции LoadRunner, използвани в VuGen скриптове с примери

^