IGA все още има планове да направи Bloodstained серия, WayForward помага да се изгладят неволите на Switch port

^