Swapper е също толкова невероятен при PS4 и Vita

^