Ако не играете на Cat Bird, какво по дяволите правите с живота си?

^