Чудя се колко категоричен би бил портът за превключване на Cave Story

^