Искам да посетя този физически PlayStation Store, около 1999 г

^