Помните ли Triple Triad във Final Fantasy VIII? Вижте Eminence: Xander’s Tales

^