Все още мразя 3D моделите на King of Fighters XIV, но той играе невероятно

^