Как да изберете полето за отметка в селен с примери

^