Практически: Fanboy bomb: Star Trek D-A-C е по-добър на PS3

^