Гарош е спорен герой, но по дяволите му е забавно да играе

^