Cosmic Star Heroine Dev твърди, че Nintendo би могъл да направи повече за популяризирането на Switch порта

^