Пет героя на видеоигри, които ме карат да искам да се приспособя (ter)

^