Облакът в Smash Bros. е свързан с прекъсването на лимита

^