Основната актуализация на Firefall се дължи на отзивите на общността

^