Fire Emblem Warriors показва изключителни екстри, концептуално изкуство на Анна

^