И накрая, моят Pokemon меч и щит Galar Pokedex е завършен

^